ระบบใหม่ inter
จำนวนเข้าใช้งาน - ครั้ง
เรียนผู้ใช้งานทุกท่าน

ขอแจ้ง ปิดระบบงาน GIS ทุกระบบ เนื่องจากระบบ MEA Cloud จะมีการปรับปรุงระบบ ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบ GIS ได้ ในช่วงเวลาดังนี้

ช่วงที่ 1 วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 21:00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 7:00 น.
ช่วงที่ 2 วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 21:00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 7:00 น.

ซึ่งในเบื้องต้นได้แจ้งทุกหน่วยงานผ่านทาง MN สภส. 274/2565 ลว. 25 พฤศจิกายน 2565 ไว้แล้ว หากมีข้อสอบถามสามารถสอบถามได้ที่ 713-5406

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

จำนวนเข้าใช้งาน - ครั้ง